HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMEN
TET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL OPMAALINGS-DIREKTIONEN
TIL P. WIESELGREN
TIL D. W. F. PECKEL
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL BISKOPEN I AKERSHUS
TIL AMTMANDEN I SMAALENENE
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL AMTMANDEN I STAVANGER
[Utkast for Finansdepartementet.]
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL THEODOR BROCH
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
INDBERETNING FRA RIGSARKIVET FOR AARET 1841
TIL CARL FOUGSTAD
TIL JACOB JÜRGENSEN
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TII FINANSDEPARTEMENTET
TIL CARL FOUGSTAD
TIL FINANSDEPARTEMENTETS INDRE-AVDELING
TIL STIFTAMTMANDEN I CHRISTIANSAND
[Utkast for Finansdepartementet.]
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL A. DZWONKOWSKI
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL SVERIGES RIKSARKIV
[Utkast for Finansdepartementet.]
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
[Utkast for Finansdepartementet.]
TIL CHRISTIAN GLAD
TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
[Utkast for Finansdepartementet.]
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
INDBERETNING OM RIGSARKIVET FOR 1842.
TIL OLE E. GJERDRUM
TIL FINANSDEPARTEMENTETS INDRE-AVDELING
TIL OLE E. GJERDRUM
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL J. CHR. BERG OG R. KEYSER
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL KIRKEDEPARTEMENTET
TIL CARL FOUGSTAD
TIL KIRKEDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
INDBERETNING FRA RIGSARKIVET FOR 1843
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL KIRKEDEPARTEMENTET
TIL UTENRIKSMINISTEREN
[Utkast for Finansdepartementet.]
TIL FINANSDEPARTEMENTETS BOKHOLDERKONTOR
TIL D. BECH
INDBERETNING FRA RIGSARKIVETS KONTOR FOR 1844
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL ERIK ANKER
TIL ERIK ANKER
TIL ERIK ANKER
TIL FERDINAND WEDEL-JARLSBERG
TIL ØVRE ROMERIKES UNDERRETT
TIL ØVRE ROMERIKES UNDERRETT
TIL LAURENTIUS BORCHSENIUS
TIL VALENTIN SIBBERN
TIL FORLIGELSESCOMMISSIONEN FOR CHRISTIANIA
TIL L. BORCHSENIUS OG C.F. MICHELET
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL HEIRET, HAGE, FINDSTAD O. S. V.
TIL DOMSKOMMISSIONEN
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
TIL GEORG H. HAUGE
TIL DOMSKOMMISSIONEN
TIL FREDERIK G. LERCHE
TIL DOMSKOMMISSIONEN
       del 1 | del 2
TIL DOMSKOMMISSIONEN
DOMSPÅTEGNING
TIL HØIESTERET
Henr. Wergelands Forsvarstale i Gaardermoesagen,
holden i Højesteret.
TIL AKERSHUS AMT
ET NØDVENDIGT ORD
BEKJENDTGJØRELSE
BEKJENDTGJØRELSE
CIRKULÆRE
PÅTEGNING PÅ STEVNING
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
TIL DEN KONGELIGE NORSKE REGJERING
TIL BORCHSENIUS
TIL NILSON
TIL NILSON
TIL RETTEN
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL BORCHSENIUS
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL MALTHE
TIL THESEN
TIL RETTEN
INDLÆG I SAG ANLAGT AF PROCURATOR PRAèM
MOD CAND. THEOL. HENR. WERGELAND FRA
HENR. WERGELAND. FIAT JUSTITIA!

       del 1 | del 2 | del 3 | del 4
TIL NILSON
TIL KONGEN
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
TIL BRUUN
TIL KONGEN
TIL KONGEN
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
TIL STATSRÅDSAVDELINGEN I STOCKHOLM
TIL STATSRÅDSAVDELINGEN I STOCKHOLM
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
TIL BRUUN
MÆRKELIG DEEL AF SAGEN MELLEM PRAèM
OG HENR. WERGELAND
Advokat Thesens Duplik af 10de April 1833.
Thingsvidnet.
Duplik af 14de August d. A. fra min
beskikkede Advokat.
TIL AKERSHUS STIFTSOVERRET
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
TIL BYFOGD THRAP
TIL FREDERIK STANG
SVAR PÅ PRAèMS FORLIKSTILBUD
TIL JENS OBEL PRAèM
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL BYFOGD THRAP
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL EIDSVOLL FORMANNSKAP
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL STORTINGET
TIL STORTINGET
TIL STORTINGETS BUDGETTKOMMITÉ
TIL FORLIKELSESKOMMISJONEN I KRISTIANIA
PÅTEGNING PÅ STEVNING
TIL KRISTIANIA BYTINGSRETT
SPØRSMÅL TIL VIDNENE
TIL ANTON EGER
TIL KRISTIANIA BYTINGSRETT
TIL KRISTIANIA BYTINGSRETT
TIL NICOLAI WERGELAND
[Utdrag ved brev-mottageren.]
TIL NICOLAI WERGELAND
[Utdrag ved brev-mottageren.]
TIL NICOLAI WERGELAND
[Utdrag ved brev-mottageren.]
TIL STUDENTERSAMFUNDETS UNIFORMKOMITÉ
TIL GERHARD MAGNUS
TIL NICOLAI WERGELAND
[Utdrag ved brev-mottageren.]
TIL NICOLAI WERGELAND
[Utdrag ved brev-mottageren.]
TIL ENGELBREGT HALD
[Før trykt efter Lassens utdrag, V: 1: 89f.]
TIL ERIK ANKER
TIL ERIK ANKER
TIL ERIK ANKER
TIL L. BORCHSENIUS OG C. F. MICHELET
TIL KOMMISJONEN NEDSATT I ANLEDNING AV
"TORVSLAGET" 17 MAI 1829
TIL KOMMISJONEN NEDSATT I ANLEDNING AV
"TORVSLAGET" 17 MAI 1829
PROTOKOLLDIKTAT FOR KOMMISJONEN NEDSATT I
ANLEDNING AV "TORVSLAGET" 17 MAI 1829
TIL LUDVIG MARIBOE
TIL NICOLAI WERGELAND
[Utdrag ved brev-mottageren.]
TIL FORLIKELSESKOMMISJONEN FOR KRISTIANIA
TIL KOMMISJONEN, NEDSATT I ANLEDNING AV
"TORVSLAGET" 17 MAI 1829
TIL FORLIKELSESKOMMISJONEN FOR KRISTIANIA
TIL STUDENTERSAMFUNDET
PROTOKOLLDIKTAT I GARDERMO-SAKEN
TIL LUDVIG STOUD PLATOU
TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
[Utdrag ved O. A. Øverland.]
TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
[Utdrag ved O. A. Øverland.]
TIL AKERSHUS AMT
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
TIL PROKURATOR HAUGE
HENRIK WERGELANDS
SKRIFTLIGE SPØRSMÅL TIL VIDNENE I GARDERMOSAKEN
TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
TIL HELENE CATHARINE LUNDH
[Dedikasjon i "Om Smag og Behag man ikke disputere"].
TIL REDAKTØREN AV "ALMINDELIGT NORSK
MAANEDSSKRIFT"
[Utdrag ved redaktøren, J. A. Hjelm]
TIL IVER HESSELBERG
[Utdrag ved brevmottageren].
TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
TIL P. J. HOPPE
TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
RANDNOTER I ADVOKAT THESENS "QVADRUPLIK"
TIL H. A. BJERREGAARD
[Dedikasjon i "Digte. Anden Ring"].
TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
TIL LARS ROVERUD
Nytaarsvers til Roverud (og Juulgaade).
TIL KIRKEDEPARTEMENTET
TIL JOHAN DAHL
TIL DET JURIDISKE FACULTET
TIL JOHAN DAHL
TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
TIL DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB
TIL KIRKEDEPARTEMENTET
TIL KIRKEDEPARTEMENTET
TIL EMILIE DIRIKS
[Citat ved brevmottageren.]
TIL JOHAN KROHN
BEKJENDTGJØRELSE
TIL JOHAN KROHN
TIL STUDENTERSAMFUNDETS FØRSTEDIREKTØR
TIL KIRKEDEPARTEMENTET
TIL AUDITØR JACOB AALL
TIL DEN CONSTITUTIONELLES EKSPEDISJON
TIL STUDENTERSAMFUNDETS DIREKSJON
TIL H. TH. MØLLER
TIL C. A. FOUGSTAD
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
TIL KONGEN
TIL P. WIESELGREN
TIL CAROLINE TISCHENDORFF
Stua.
TIL P. H. BIRCH
[med "Vesle Hans'es Eventyr" i manuskript]
TIL P. H. BIRCH
[LISTE OVER RIKSARKIVETS INVENTAR]
TIL H. BONNEVIE
SMAAGJÆLD
TIL LUDVIG K. DAA
TIL CHR. BLOM
TIL SOPHIE OTTILIA SCHIRMER F. MAJOR
Dagen efter Brylluppet, med en Rosenknop
TIL SAMUEL SVENDSEN
[sml. nedenfor brev av 5. aug. 1843]
TIL CARL PLATOU
TIL CHRISTIAN ZETLITZ BRETTEVILLE
TIL JOHAN DAHL
TIL CHRISTIAN ZETLITZ BRETTEVILLE
TIL SIMON OLAUS WOLFF
TIL JOHAN DAHL
TIL SIMON OLAUS WOLFF
TIL HOVEDVAGTEN
[REGNSKAP FOR HESTEN]
TIL FINANSDEPARTEMENTET
TIL ADOLF TIDEMAND
TIL DEN CONSTITUTIONELLES REDAKTION
TIL ANDREAS FAYE
TIL MORGENBLADETS REDAKSJON
[Med et korrekturavtrykk av diktet "Norges politiske Forsvinden"].
TIL ADOLF TIDEMAND
TIL ADOLF TIDEMAND
TIL KONGEN
TIL AKERSHUS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAP
[Utdrag ved O. A. Øverland].
TIL OSCAR I
[Dedikasjon i "For Arbejdsklassen" V.]
TIL EIEREN AV OG PANTHAVERNE I "GROTTEN"
TIL PRÆSES I SELSKABET FOR NORGES VEL,
STATSRÅD VOGT
[Utdrag ved O. A. Øverland.]
TIL ADOLF TIDEMAND
TIL NAH NAHSEN
TIL ADOLF TIDEMAND
MIN SIDSTE VILJE:
BREVUTKAST FOR AMALIE WERGELAND