HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JENS OBEL PRAèM
[Eidsvoll, December 1830.]
P. M.
til
Procurator Praëm.

   Daare, seer Du da ei at Din rasende Nidhevn bringer, for-
følgende Hvad der hører en Efterverd til, Dit Navn, hvis Ære-
brist Glemsel ellers veldædigen dækked, som en udødelig Skjænd-
sel, ogsaa til Denne?

d.V,b.2,s.96   TIL JUSTISDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE