HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL SVERIGES RIKSARKIV
[Utkast for Finansdepartementet.]
10 October 1842.
   Departementet troer herved tjenstlig at burde oversende til det
kgl. svenske Rigsarkiv vedlagte, i det norske Rigsarkiv forefundne,
3 Sverige alene vedkommende Dokumenter af diplomatisk Ind-
hold, nemlig
d.V,b.2,s.24   1) Kommercetraktat & c. imellem Sverige og Nederlandene, da-
      teret Nimwegen, 2 Oktober 1679, i svensk Haandskrivt;
2) Forbundstraktat imellem Sverige og Storbritannien, dat. Lon-
   don, 1ste Okt. 1661, i svensk Haandskrivt;
3) Traktat mellem Sverige og Portugal af 1643, i latinsk Haand-
   skrivt.


   Departementet benytter Leiligheden til at yttre Formening om
det ├śnskelige i, at, ved forefaldende Leilighed, gjensidig Udvex-
ling fandt Sted af saadanne Arkivalier, der i hvert af begge Ri-
gernes Arkiver maatte forefindes at vedkomme udelukkende
det andet.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE