HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JENS OBEL PRAèM
Eidsvold 24 Novbr. 1833.
S. T. Herr Procurator m. m. Praëm.
   Deres Svar af Dato modtaget. C'est bien, Msr. Praëm.
Henr. Wergeland.

   P. S. Sligt Papiir som dette har De dog ikke.
TIL JENS OBEL PRAèM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE