HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL SAMUEL SVENDSEN
[sml. nedenfor brev av 5. aug. 1843]
Grotten 10 Marts 1843. --
   For idag bekomne 15 Alen Lærred til 22 Sk. Alen af Samuel
Svendsen er jeg bleven skyldig 2 Spd 90 Sk. --

Henr. Wergeland.

TIL CARL PLATOU
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE