HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL BORCHSENIUS
Eidsvold 21de Novbr. 1833.
Velbaarne Hrr Kammerraad,
Sorenskriver Borchsenius.
   De tillader, at jeg herved ærbødigst udbeder mig til Brug i
Sagen med Praëm Deres Erklæring, som gjerne herpaa kan tegnes,
om den Forhøielse i Incassationsprocenter, han fra først af iværk-
satte mens han var hos Dem, skede med Deres Vidende, Vilie
og Tilskyndelse, eller om De billigede eller misbilligede den, da
den kom til Deres Vbheds Kundskab.

Henr. Wergeland. --

d.V,b.2,s.173   TIL JENS OBEL PRAèM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE