HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL H. TH. MØLLER
[Kristiania 2. april 1841].
Høistærede Hrr Møller!
   Kan De da tage disse to Pakker med til samme Adresse. I
Kufferten (hvor den brede Pakke maaske kan ligge paa Bunden)
kunne de adskilles. Maaske Angjældende træffes bedst i Colle-
giet. Lykkelig Reise!

  
Meget forbunden.

   9 3/4 2. April -- 41.
Henrik Wergeland.

   P. S. Maaske en af Deres Compagnons delte med Dem?
TIL C. A. FOUGSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE