HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
Rigsarkivet 17de Januar 1844.
Til Det Kongl. Finantsdepartement.
   I afvigte Aar er i Alt solgt kasseret Papiir til saadant Beløb:
Til Arsenalets Protokolpapiir à 60 Sk. pr. B,
      19 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      9 Spd.      60 Sk.
Til Kjøbmand E. Petersen løst Papiir à 40 Sk. pr.
            B, 50 1/2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      17 -      60 -
-       --       Møller Do., 25 B 3 1/2 Mk. . . . . . .      8 -      40 -
-       --       Ziiölner à 32 Sk. p. B, 61 7/8 B.      16 -      54 -
-       --       Jackwitz à 40 Sk. pr. B, 21 4/5 B,
            samt en Slump for Sp. . . . . . .
. .      8 -      32 -
                              60 Spd.      6 Sk.

d.V,b.2,s.420      Hvilken Sum er saaledes indbetalt:
Under 8de April f. A. i Zahlkassen . . . . . . . . . . . . .      9 Spd.      60 Sk.
-- 23 Decbr. -- gjennem Expeditionen for
      det Indre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      25 -      100 -
-- 15de Jannuar d. A. i Zahlkassen . . . . . . . . . .
. .      24 -      86 -
                              Balance . . .      60 Spd.      6 Sk.

   Til Bogbinder F. Werner er afhændet Permer à 1 Sk. Stykket
til et Beløb af 1 Spd. 108 Sk., hvorfor han til Kontoret har afgivet en
Protokol af tilsvarende Værdi, som vedlagte Qvittering udviser. --

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL ADOLF TIDEMAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE