HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL ADOLF TIDEMAND
[Kristiania ca. 17. des. 1844.]
S. T. Hrr Maler Tidemand Agersgaden.
Sujet til et Genrestykke.
"De ere Jøder"!!

   Lütkens Billardstue, fuld af bekjendte Snapsere. I Forgrunden
2 Gripomenusser ved et lidet Bord, afbrudt i Taskenspillerkun-
ster ved at en Harpespillerske (Mad. Petersen) pegende paa dem
raaber til det omstaaende ophidsede Publikum: "De ere Jøder".
Forfærdelse paa Jødegesichterne. Forbauselse og Harme paa
Publikumets Ansigter. Den ene Jøde søger at stikke sine Ter-
ninger eller "Punguten" til sig. En adstadig Snapskonge lægger
Haand paa ham. Værtens blege Ansigt og en Markør, som gjør
et Kast over Disken i Baggrunden osv.

   Her kan man faa nogle af Byens kosteligste Figurer med. (Se
bag).

HW.

               Sætrand
            Schjerven
            Guul Henriksen
            Smed Blichstad
            Blikkensl. Rolfsen jun. & sen.
            Jens Meyer
            Jeronimus
[?]

d.V,b.2,s.423               Dybdahl (bleg Liderlighed)
            Bergersen (Lanternenæse)
            Samuelsen (blaa Purpur)
            Næse-Riis
            Berider Ottesen
            Mogens Thoresen etc. etc.
TIL ADOLF TIDEMAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE