HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

DOMSPÅTEGNING
Eidsvold Præstegaard 14de Octbr.
[1831]

   Mig foreviist og forkyndt under Dags Dato. Saa
[. . . .]
Com-
missions Dom, da endog den mi
[. . . .]
den Uskyldige og beviist
Uskyldige. Hav
[. . . .]
under 9de Dennes meddeelt Amtet, at mit
Ønske er at see Dommen for mit Vedkommende indanket for
Højesteret, med Andragende om, at isaafald Hr. Højesterets-
advocat Sørenssen, som dertil har erklæret sig villig, maa be-
fales til der at føre min Sag. Han skaffe denne Forfølgelses-
proces et Udfald, Retfærdigheden maa billige!

Hnr. Wergeland.

TIL HØIESTERET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE