HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
[Utkast for Finansdepartementet.]
19 Nov. 1842.
   Da Bureauchefen ved Rigsarchivet underhaanden har skaffet
sig Kundskab om, at det vil være af nogen Interesse for Univer-
sitetsbibliotheket, til Supplement af dets egne Exemplarer, at er-
holde en Samling af norske Aviser fra Aarene 1810 -- 1814, der
kunne afsees fra Rigsarchivet, hvor de ikke danne noget Heelt,
som dog etsteds i Riget bør være at tilgaae, tilmeldes herved
tjenstlig, at 14 Pakker af Bergens, Throndhjems og Christians-
sands Addresse-Aviser for ovennævnte Aar stilles til Universitets-
bibliothekets Disposition og til Afhentelse fra Rigsarchivet. Lige-
saa kunne 2 Pakker Placater og Anordninger i samme Hensigt
overlades.

TIL CHRISTIAN GLAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE