HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL MALTHE
Eidsvold 30. Dcbr. 1833.
S. T. Hr. Kammerraad og Foged Malthe.
   Under 23de Juli 1833 skriver Proc. Praëm i fremlagt Skrivelse:
"Jeg er anmodet om at foranledige Undersøgelse angaaende endeel
d.V,b.2,s.175   Budstikker undertegnet H. Wergeland" -- og jeg maae, ligesom
jeg forhen har gjort til Amtet og faaet benægtende Svar, at der-
fra ingen Anmodning til Praëm var udgaaen, herved have Fogderiet
anmodet, om tjenstvilligen at afgive Svar paa: om for dette Praëm
har faaet en saadan Anmodning, hvilket gjerne herpaa kan teg-
nes til Fremlæggelse i Retten. Rigtignok har Fogden forhen
mundtlig leilighedsviis givet lignende Svar som Amtet, men et
skrivtligt behøves i ovennævnte Hensigt. --
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL THESEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE