HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL KOMMISJONEN NEDSATT I ANLEDNING AV
"TORVSLAGET" 17 MAI 1829
[Kristiania 22. mai 1829.]
Til
Den ianledning af de formeentlige Uordener 17 Mai s:
nedsatte Commission.
   Som Mishandlede af Militæret ved Passerede paa Torvet til-
lader Undertegnede sig at melde
Stud. theol: Reinhardt
do. do. Heffermehl
Handelsfuldmægtig Baardsen

samt den ærede Commissions

ærbødigste
Henr. Wergeland.
stud. theol.

TIL KOMMISJONEN NEDSATT I ANLEDNING AV
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE