HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL CHRISTIAN ZETLITZ BRETTEVILLE
Rigsarkivet 26 Mai 1843.
Til Hr. Borgemester Bretteville.
   I Kontinuation med forhen afgiven Oplysning om Fattigskatten
i Christiania, oversendes hermed No. 56&bmbrk;1808 af Christiania Intel-
ligentssedler, hvorved findes bilagt Fattigvæsens-Regnskaber for
1805, 1806 og 7 til Oplysning om Forholdet imellem det frivillige
og det paalignede Bidrag, hvorved Datidens Fattigvæsen bestod.
Kan dette være til nogen Tjeneste, udbedes Bladet tilbagesendt
efter Afbenyttelsen.

Wergeland.

TIL SIMON OLAUS WOLFF
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE