HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JENS OBEL PRAèM
Eidsvold Pgd 11 Decbr. 29.
S. T Hr. Proc. Praëm.
   Om jeg ikke husker feil tilstillede jeg Dem et Brev af 6 Novbr.,
hvilket ogsaa havde synligen de tilsigtede gode Følger; og ligeledes,
om jeg ikke husker feil, lovede De mig et Svar (som naturligt
ogsaa bør følge paa en artig Skrivelse) hvormed jeg skulde kunne
være fornøjet.

   Uden dog, fordi jeg imødeseer dette paa 6te Uge, derfor at
tillade mig at troe, at det ikke var Deres virkelige Hensigt med
et saadant Løfte (eller med andre Ord at De troer at kunne be-
skuppe mig): tager jeg mig dog den Frihed at anmode Dem om
et saadant Svar inden Søndag Aften. I manglende Fald er der
to Alternativer: enten mit af 6 Nov: igjen, eller, hvis dette skulde
være Dem for kjært, skal jeg have den Fornøjelse at tillægge
dette et Amendement.

Henr. Wergeland.

TIL JENS OBEL PRAèM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE