HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Kristiania 4 Juni 1836.
Til
Den Kongelige norske Regjerings Departement for Kirke og
Underviisnings-Væsenet.
   Da Undertegnede troer, at Sagen at besørge forbedrede Reli-
gions-Undervisningsbøger udgivne, heller ikke hvad den mulige
d.V,b.2,s.402   Udgivelse af den wallinske Katekismus betræffer, har godt af at
oppebie 7aarige Betænkninger, udbedes benævnte Bog igjen til-
stillet
ærbødigste
Henr. Wergeland.

TIL EMILIE DIRIKS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE