HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL CARL PLATOU
[Kristiania våren 1843 ?]
   Af Hr. Carl Platou laant "Norge i 1814, et Poem fra Engelsk
ved Jæger".

Henr. Wergeland.

TIL CHRISTIAN ZETLITZ BRETTEVILLE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE