HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL ERIK ANKER
Eidsvold 13de Januar 1829.
Til Oplandske Kavallericorps.
   Jeg har hermed den Ære skyldigst at tilmelde det respective
Corps, at Gaardbruger Berg paa Fenstad i Næs Øvre Romme-
rige vil blive at anføre iblandt Vidnerne ved den Tildragelse paa
Gaardermoen, som har foranlediget verserende Sag anlagt af
mig imod vagthavende Underofficeer dersteds med Mandskab.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL L. BORCHSENIUS OG C. F. MICHELET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE