HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
Kristiania 25 Mai 1841.
Til
den kongl. norske Regjerings Departement
for Justits- og Politi-Væsenet.
   Undertegnede giver sig herved den Frihed at indsende til det
kongl. Departement for Justits- og Politivæsenet en underdanigst
Ansøgning om at maatte naadigst vorde tilstaaet beneficium pro-
cessus gratuiti til Sag mod Bladet "Granskeren" for en Yttring
i hosføjede Nr. 13 af 15de d. M., der er egnet til at vække ære-
krænkende Formeninger om Undertegnede.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE