HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL CARL FOUGSTAD
21 Jan. 1842.
   Da et velkonditioneret, paa Lærred heftet og med Ruller for-
synet Explr. af Pontoppidans Karter over det sydlige og nord-
lige Norge tilbydes Arkivet for den, med Hensyn til dette Karts
Sjeldenhed, billige Priis: 3 Spdlr, og da det norske Rigsarkiv ikke
bør være dette Kart foruden -- ligesaalidt som noget Hoved-
kart over Riget -- foreslaaes ærbødigst, at det anbudte Kart
kjøbes for bemeldte Priis.

TIL JACOB JÜRGENSEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE