HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JOHAN DAHL
[Kristiania] 22 Mai 43. --
   Til Dato har Hr. Boghandler Dahl paa Honoraret for Konstitu-
tionshistoriens 3die Hefte betalt følgende Summer
1) Til Glückstads Enke . . . . . 25 (fem og tyve) Spdlr
2) Til      do      do ved at
   indløse et Forlig . . . . . . 50 (femti) Spdlr
3) Contant . . . . . . . . . . . . . 2 (to) Spd
4) Do . . . . . . . . . . .
. . 25 (fem og tyve) Spd
                           102 (et hundred og to) Spd.

Qvitteres
Henr. Wergeland.

TIL CHRISTIAN ZETLITZ BRETTEVILLE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE