HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL L. BORCHSENIUS OG C. F. MICHELET
Christiania 28. April
[1829]
.

   Indlagte Skrivelse fra Kammerraad Foged Malthe, bedes ved-
lagt Papirerne i Gardemoesagen.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.367   TIL KOMMISJONEN NEDSATT I ANLEDNING AV
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE