HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FORLIKELSESKOMMISJONEN FOR KRISTIANIA
Christiania 24 Juli 1829.
Til Forligelsescommissionen for Christiania.
   Undertegnede maa herved ærbødigst bede indkaldt for For-
ligelsescommissionen i Christiania til næste Møde paa Mandag
27de Juli d: a: -- Overjæger ved andet geworbne Jægercom-
pagnie, Bang, for Undsigelse paa Livet imod mig, for der at for-
søge paa at træffe Forlig. --

Ærbødigst
Henr. Wergeland
Cand. theol.
boende i Advocat Hjelms Gaard.

d.V,b.2,s.378   TIL KOMMISJONEN, NEDSATT I ANLEDNING AV
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE