HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL ADOLF TIDEMAND
Grotten 16 Marts 45.
S. T. Herr Maler Tidemand
Ruseløkvejen.
   Indlagte skal forestille en Døl iført Kofte (den gamle Gud-
brandsdalske) og derunder Skjorte med Malje -- en Figur,

der skulde bruges i en ny "Nordmandens Katechisme" ligesom
Luthers i de religiøse. Den skulde altsaa træsnittes; men til
Original herfor duer ikke engang mit Stykke. Men vil De slaa
mig en god noget oval Rundar og deri, uden megen Skygge,
tegne mig en saadan Figur?

Deres
Henr. Wergeland.

TIL NAH NAHSEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE