HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL EIEREN AV OG PANTHAVERNE I "GROTTEN"
[Grotten] 10de Februar 1845.
   Hans Majestæt Kongen har under 13de ds naadigst bevilget
mig og Hustro egen muret Grav i Grotten paa Landstedet Grotten.

   Have Ejer og Panthavere noget herved at erindre?
   Svar bedes herpaa tegnet.
Henr. Wergeland.

TIL PRÆSES I SELSKABET FOR NORGES VEL,
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE