HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JOHAN DAHL
[Kristiania] 5. Aug. 1843.
[På kvitteringen av 10/3 1843 (se ovenfor s. 414) er skrevet:]
                     Et Kjoletøi 2 Spd. --
                  Tilsammen 4 Spd 90 Sk.
hvilke paa det indstændigste bedes udbetalte af Hrr Boghandler
Dahl som Afdrag paa Mellemværender. --

Wergeland.

TIL SIMON OLAUS WOLFF
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE