HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

PROTOKOLLDIKTAT I GARDERMO-SAKEN
[Elstadmoen 21 okt. 1829.]
   Efter Samtale med det i Comparentens Exception Tilførte imod
Procurator Praëm som Defensor for Overjæger Lie, paaberaabte
Vidne maa han nu antage, at hine ovenciterede Udtryk af Pro-
curator Praëm, ikke kan tillægges en saadan Mening, som han
deri troede at finde, saaat det Indførte, muligens Injurierende for
Procurator Praëm, nu antages for ophævet ved denne Tilførsel.

TIL LUDVIG STOUD PLATOU
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE