HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL ERIK ANKER
Grorud 29 November 1828.
S. T.
Herr E. Anker,
Oberste, Chef for oplandske Cavalleriecorps, Kammerherre,
Ridder af den kongelige svenske Sværdorden etc. etc.
   Jeg har herved den Ære, ianledningaf verserende Sag, at til-
melde Deres Høivelbaarenhed, at jeg, formodentlig til Juul, vil
komme til at opholde mig i Christiania.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.366   TIL ERIK ANKER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE