HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL CAROLINE TISCHENDORFF
[Sommeren 1841 ?]
S. T. Fru Caroline Tischendorff
Stua.

           Hvor saameget Øl og Grog
                 bliver drukket,
          
d.V,b.2,s.408              staaer et Glas vist i en Krog
                 søndersprukket.
           Vil De dette til min Brønd
                 mig forære,
           skal De i min sidste Bøn
                 glemt ei være
hw

TIL P. H. BIRCH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE