HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL HELENE CATHARINE LUNDH
[Dedikasjon i "Om Smag og Behag man ikke disputere"].
[Februar 1832]
Fru Professorinde Lundh
  
med Agtelse for Qvinden, Moderen
                              Borgerinden

fra
Siful.

TIL REDAKT├śREN AV "ALMINDELIGT NORSK
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE