HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL CHR. BLOM
Grotten 23 Februar 1843.
S. T.
Hr. Chr. Blom, Strømsø, Drammen.
   En overlæssende Mængde af økonomiske Forretninger har gjort,
at jeg ikke før har kunnet svare anderledes end at lade Winther
vide, at her -- intet findes. Det er dog mærkværdigt og ube-
hageligt, om De ikke skulde erindre Navnene. Af Dahls Planer
sendes herved 2 blanke, om de kunne være til Brug. -- Man
maa ikke for hvad Uheld, der møder, vige i noble Forsætter.
Da maatte Skibet vende om naar Bølgerne begynde at vaske
dets Bringe. Baade i sig selv maa denne Plan vinde As' og
Kunstens Venners Bifald.

   Venligst Hilsen, brave, høitagtede Hr. Ven. Jeg længes efter
at høre Militærmusiken (navnlig Hornmusiken) udføre dette Re-
quiem.

   Glem ikke Deres Kone med en Hilsen fra os Begge -- min
p. t. sovende Halvdeel og Resten

Henr. Wergeland.

TIL SOPHIE OTTILIA SCHIRMER F. MAJOR
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE