HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL P. J. HOPPE
[Kristiania] 1. Juli 33.
S. T. Hrr Boghandler Hoppe ved Universitetet.
   Ti "C√¶saris" √łnskes af
Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.395   TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE