HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL STUDENTERSAMFUNDETS DIREKSJON
[Kristiania] 4. Dec. 40.
Til Studentersamfundets Direktion.
   Undertegnede kræves nu ogsaa for 4de Qvartal d.A., skjøndt
jeg dog allerede i 2det paaskrev Qvitteringen, at jeg ansaae mig
d.V,b.2,s.405   udmeldt. Da denne Udmeldelse kun var mundtlig skeet, og imod
mig ubekjendte nyere Bestemmelser, der kræve skrivtlig Ud-
meldelse, antager jeg mig vel pligtig at svare for de 2 første
Qvartaler, i hvilken Henseende Anbud er gjort, men endnu ikke
besvaret; derimod haaber jeg mig fri for yderligere Paakrav.
Henr. Wergeland.

TIL H. TH. MØLLER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE