HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL DEN CONSTITUTIONELLES EKSPEDISJON
[Kristiania 16. nov. 1840.]
   Nedenstaaende Avertissement bedes indrykket i den Constitu-
tionelle for 17de Nov. imorgen med Korpus. Betaling medfølger.

Henr. Wergeland.

[Her følger et avertissement, trykt avd. III, bd. 3 s. 471.]
TIL STUDENTERSAMFUNDETS DIREKSJON
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE