HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JENS OBEL PRAèM
[Eidsvoll 15. september 1833].
   Jeg vil extrahere alt hvad jeg kan, men maa udsætte endelig
Tilskrivt indtil jeg har ført Vidner her og andetsteds. Til Decbr.
skal Alt være færdigt. Baade Hauge og Nsen yttrede Tvivl om
Muligheden af at jeg til Høstthinget kunde blive færdig. De maa
selv dele denne Mening. Skal vi voldgive Sagen. --

Henr. W --

TIL JENS OBEL PRAèM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE