HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL HOVEDVAGTEN
[Kristiania] 27/11 43.
   Hovedvagten staaer hos mig tegnet for Udlaan af et Bind af
            1) Bomares Naturhistorie
            2) Fader Roderik blandt sine Børn
            3) samt for Nr. 237.
d.V,b.2,s.419   Ligeledes Artillerivagten for
            Erxlebens Naturlære
Hvilke bedes tilbageleverede
Wergeland.

[REGNSKAP FOR HESTEN]

[Okt. -- nov. 1843]

Hesten.

   Okt. 1843.                                    
Sp.      Sk.
      2den      Potetesgræs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      60
      4      12 Pd Hakkelse . . . . . . . . . . . . . . . .      1      "
      6      Græsgang 1 Uge . . . . . . . . . . . . . . .      "      60
            Klid til 1. November . . . . . . . . . . . . . .      "      96
            Mask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      9

   Nov.
            Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      12
            Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      6
      14      Drank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      8
      16      Mask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      6
      18      Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      9
      21       -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      6
      25       -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "      6

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE