HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL DEN CONSTITUTIONELLES REDAKTION
[Kristiania 18. juni 1844.]
   Indlagte udbedes indtaget. Skulde Red. besvare Morgenbladets
igaar, da kunde den yttre sig vidende om, at der var sendt en
Artikel til Morgenbladet, som endnu henligger, uagtet Red. en-
gang havde tilstaaet dens Optagelse. Nu er naturligvis Sagen
afsluttet.

   Den ulykkelige Adsplittelse her er imellem Folk med Evne!
Ellers skulde Morgenbladet inden Juul være reduceret til sin
halve Magt ved et nyt Blad, eller et, som maaskee lod sig bygge
paa den Cstnelle.

Ærb.
Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.421   TIL ANDREAS FAYE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE