HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JOHAN DAHL
[Kristiania] 25. Aug. 34.
S. T. Herr Boghandler Dahl.
   Kan jeg umage Dem med Bestillingen af "Populær treatise on
Chemistry by Hugo Reid. Part 1 price 6 pence", som findes
anmeldt paa 1 af de Cyclopædier, der, tilligemed 2 penny-maga-
siner til mig, nylig ere modtagne. De følgende Dele af Pop. treat.
osv. ønskes ogsaa altsom de udkomme.

Henr. Wergeland.

TIL DET JURIDISKE FACULTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE