HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JENS OBEL PRAèM
Eidsvold Pgd. 15 Novbr. 33.
S. T. Herr Procurator Praëm.
   Jeg giver mig herved den Frihed at adspørge Dem, om De
ved Paategning herpaa vil tilkjendegive at De vedtager Varsel
til Thingsvidne ved Rommedals Decbrmaanedsthing, som afholdes
enten Tirsdag eller Onsdag Ugen før Juul, men hvilken Dag be-
timeligen og bestemt skal blive Dem og andre Vedkommende
opgivet. Det er mig nu ihændekomne Decumenter i den Ole
Thorbjørnsrudske Sag der bestemmer mig hertil.

   Procurator Hauge skal paa lignende Maade blive anmodet om
at modtage Varsel, saafremt De beqvemmer Dem til denne nem-
mere Maade, hvorimod De og Han, i manglende Fald skulle blive
varslede ved al Formalitet.

Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.170   TIL JENS OBEL PRAèM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE