HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL THEODOR BROCH
2 Oct. 1841.
   Da hosfølgende Kart over Nidelvens Løb og Forbygninger i
samme, af Aar 1730, maaskee, uagtet denne sin Ælde, kan være
af nogen Interesse og Nytte for det betydelige Forbygningsar-
beide, som nu finder Sted, oversendes samme med Anmodning
om at det, efter den mulige Afbenyttelse, maa blive remitteret.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE