HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL STUDENTERSAMFUNDETS UNIFORMKOMITÉ
[Begynnelsen av des. 1826.]
S: T:
Hr. stud. juris Hald, mad. Nielsens Gaard i Christiania.
   Jeg tager mig herved den Frihed, med Undskyldning for de
slette Tegninger, ærbødigst at indstille til Comitteens Betænkning
følgende Forslag:

d.V,b.2,s.361      Distinctionerne for academiske Borgere bestaae af: Buxer med
Fløielsrender og en støbt Sølvlyra i eller under en Sølv-Oliekrands,
som kunde paaheftes Kraven af enhver Kjole. En Stadsuniform
bestaar af sort Kjole af almindelig Uniformsnit, med Fløielsopslag
og Lyren paaheftet den stive Fløielskrave
. Tegningerne ville op-
lyse saa godt de kunne.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL GERHARD MAGNUS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE