HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT


TIL HEIRET, HAGE, FINDSTAD O. S. V.

Eidsvold Præstgaard 11te Juni 1830.
   Paa Hrr. Lensmand Kaasens og egne Vegne være det herved
betegnet for Enhver, hvem denne Liste tilsynekommer, at et
offentligt Møde vorder afholdt Løverdag Eftermiddag Klokken 4,
12te Juni paa Haug, hvor da en Eidsvold vigtig Sag bliver at
afhandle. -- Enhver opfordres da til at møde. -- Denne Liste
bedes derhos hurtigst sendt fra Grande til Grande saalangt den
kan række til imorgen Eftermiddag. --

Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.95   TIL DOMSKOMMISSIONEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE