HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL THESEN
[Eidsvold slutten av januar 1834].
Højstærede Hr. Advocat Thesen!
   Vil De skrive Noget ang. Indlagte. Mit Indlæg vil jeg see at
tage med ind til Dem paa Mandag, om jeg faaer Frist af Nilson.
Paa Løverdag bliver det færdigt.

Deres
Henr: Wergeland.

TIL RETTEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE