HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

BEKJENDTGJØRELSE
Morgenbladet 15. april 1831.

   Paa en Gjennemreise træffer jeg Procurator Praems Tilsvar til
mit i Februar d. A. i Morgenbladet Indrykkede om hans skurke-
mæssige Fremfærd imod mig, og har da blot Tid til at forsikkre
Publicum, at ved min Hjemkomst skal denne Forbryder mod
Stat og Menneskehed stemples som fortjent.

Christiania, den 14de April 1831.
Henr. Wergeland,
Cand. Theol.

[Før trykt i dette verks avdeling III, bind I, s. 181.]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE