HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL P. WIESELGREN
Rigsarkivets Kontor, Agershuus 29 Mai 1841.
Høiædle, velærværdige Herr Provst Wieselgreen i Vesterstad.
[Begynnelsen av brevet er trykt i nærværende bind, foran s. 5.]
   De tillade mig at benytte denne Leilighed til at bevidne den
smagfulde, kundskabsrige Videnskabsmand, den nidkjære, geni-
fulde Menneskeven min personlige Høiagtelse og Lykønskning til
alle hans lysende Idrætter!

Henr. Wergeland.

TIL CAROLINE TISCHENDORFF
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE