HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

d.V,b.2,s.158  
CIRKULÆRE

[Eidsvoll i april 1831.]

   At Procurator Praëm intet godt Ord og Rygte har havt eller
har iblandt Folk som Forretnings- og Embedsmand, saaledes at
han er berygtet for Ubluehed i Pengefordringer og Haardhed ved
Inddrivelser, kunne vi Mænd af Eidsvold bevidne.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE