HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Kristiania 15. Octbr. 1838.
Til
den Kongelige norske Regjerings Departement for Kirke og
Undervisningsvæsenet.
   Undertegnede tillader sig herved at udbede sig tilbage de for-
skjellige Bilag, som maatte findes vedlagte mine Ansøgninger.
Ingen af disse er senere end fra Statsraad Dirikses Tid.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.
Cand. theol.

TIL AUDITØR JACOB AALL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE