HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
14 Juli 1841.
   Da den kongelige Resolution af 10 Juni 1837 kun har havt
yderst ubetydelige Afleveringer af Arkivalier, mest fra enkelte
Præster, tilfølge, og der dog er Grund til at antage, at flere af
Rigets Arkiver, saasom Stifternes, Bispedømmernes, navnlig, efter
Forlydende, Agershuus Bispedømmes, det over Stadsporten i
Bergen opbevarede, Generalkommandoens o. fl. indeholde vigtige
og interessante Dokumenter, som efter Resolutionen skulde op-
bevares i Rigets Arkiv, der uden en saadan Forføining ikke vil
svare til Navn og Bestemmelse, samt da det senerehen vel og-
saa kan gjøres Behov, at gjentage Paamindelsen om Resolutionens
Efterlevelse: troer Undertegnede ærbødigst at burde foreslaae, at
en Cirkulær af Indhold som hoslagte Skrivelse trykkes og til-
stilles alle vedkommende Autoriteter.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE