HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FREDERIK STANG
28. April 1841.
   Byfogden finder en Attest fra Dem om at Stevning er udtagen
nødvendig forat han kan indstille Exsecutionen. Tør jeg udbede
mig en saadan?

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

SVAR PÅ PRAèMS FORLIKSTILBUD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE