HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JENS OBEL PRAèM
[Eidsvoll] 5. Nov. 33.
S. T. Herr Procurator Praëm.
   Da jeg snart tænker at tage Sagens Papirer fat, maa jeg op-
fordre Dem til at meddele mig mod Quittering en Dem i Vin-
teren 30 -- 31 af Skriver Borchsenius meddelt og i senere Attest
fra ham paaberaabt, men ingensinde fremlagt Attest. Skulde de
mundtlig ville meddele mig den, da skal jeg imorgen Kl. 5 være
i Ebakken.

   Behageligt Svar udbedes.
Henr. Wergeland.

TIL JENS OBEL PRAèM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE